Biz Kimiz?

ClimateXTurkey olarak küresel iklim değişikliği ve yeşil enerji alanlarında farkındalık yaratmak, gençlerimize girişimci bakış açısı kazandırarak onların karbon emisyonunun dengelenmesi, gıda atığı, plastik tüketimi, geri dönüşüm, sürdürülebilir tekstil (boyalar için bakteri ve mikroalg kullanımı), su kaynaklarının maksimize edilmesi konularında etkin ve sürdürülebilir çözümler üretmelerini destekleyeceğiz.

Program kapsamında sosyal medya kanalları üzerinden herkese açık ve ücretsiz olarak konusunda uzman kişi ve kurumlarla beraber farkındalık etkinlikleri ve atölyeleri gerçekleştirilecek. Bu etkinlikler ile  temel amacımız ülkemizde küresel iklim değişikliği krizi ve yeşil enerji alanında temelden ileri seviyeye kadar bilgilerin olacağı oturumlar düzenleyerek farkındalık oluşmasını sağlamak. Farkındalık etkinlikleri ile yerelde ve globalde faaliyet gösteren önemli kuruluşlar ile işbirliği yaparak çok  zengin bir içerik sunuyoruz. 

Farkındalık atölyeleri ile ise sürdürülebilirlik, yeşil enerji, iklim, geri dönüşüm gibi yerel-küresel (Amerikalı mümkünse) alanlarda faaliyet gösteren girişimler ile 15 – 29 yaş aralığındaki katılımcıları bir araya getireceğiz. Bu çalıştaylarda katılımcılar girişimlerin odak alanlarını, süreçlerini ve ihtiyaçlarını dinleyerek onlarla birlikte çözüm üretecek ve yaratılan etkinin bir parçası olma şansına sahip olacaktır. 

Bu program ile birlikte hedeflerimiz;

 

  • Küresel iklim değişikliği sorunu alanında Türkiye’de farkındalığı artırmak.
  • Küresel iklim değişikliği sorunuyla mücadele için yerel ve küresel olarak üretilen yenilikçi çözümleri anlatmak ve bu konuda farkındalık yaratmak.
  • Yeşil Enerjinin kullanımı ve yaygınlaştırılması konusunda farkındalığını arttırmak
  • Sürdürülebilirlik, temiz ve yenilenebilir enerji, atık yönetimi alt başlıklarında yenilikçi çözümlerin üretilmesini desteklemek.
  • Ülkemizin gençlerini, bu sorunu sahiplenerek çözümün bir parçası olmaları yönünde desteklemek.