Ne Yapıyoruz?

ClimateXTurkey programı kapsamında bütüncül bir yaklaşımla farkındalık oluşturma ve harekete geçme odağında iki temel modül tasarladık:

 

⚬ Farkındalık Aktiviteleri

⚬ Çözümün Parçası Ol: Girişimcilik Programı

Bu programla birlikte;

 

 • Küresel iklim krizine yönelik Türkiye’deki farkındalığı artırmayı,
 • Küresel iklim kriziyle mücadele için yerel ve küresel olarak üretilen yenilikçi çözümleri anlatmayı ve bu konuda farkındalık yaratmayı,
 • Yeşil enerjinin kullanımı ve yaygınlaştırılması konusunda farkındalığı artırmayı,
 • Sürdürülebilirlik, temiz ve yenilenebilir enerji, atık yönetimi alt başlıklarında yenilikçi çözümlerin üretilmesine aracı olmayı,
 • Gençlerin iklim krizi sorununu sahiplenerek çözümün bir parçası olmalarını desteklemeyi

 

hedefliyoruz.

Farkındalık Aktiviteleri

⚬ Farkındalık Konuşmaları

⚬ Farkındalık Atölyeleri

1.  Farkındalık Konuşmaları

 

Herkesin erişimine açık olan bu konuşma serisinde her ay küresel iklim krizi ve yeşil enerji alanlarında çalışan farklı kurum ve uzmanlarla beraber bilgi alanımızı genişletiyor ve farkındalığımızı artırıyoruz.

 

Detaylı bilgi için Program Takvimi’ne göz atabilirsin.

 

2. Farkındalık Atölyeleri

 

Atölye formatındaki bu buluşmalarda 15 – 29 yaş aralığındaki katılımcılar sürdürülebilirlik, yeşil enerji, iklim, geri dönüşüm alanlarında faaliyet gösteren yerel ve global girişimlerle bir araya geliyor. Bu atölyelerde katılımcılar girişimlerin odak alanlarını, süreçlerini ve ihtiyaçlarını dinleyerek onlarla birlikte çözüm üretiyor ve yaratılan etkinin bir parçası olma şansına sahip olabiliyorlar. 

 

Farkındalık Atölyeleri’ne katılmak için buradaki formu doldurarak topluluğumuzun bir parçası ol.

Çözümün Parçası Ol: Girişimcilik Programı

Geleceğin sahibi gençleri, sürdürülebilir bir dünya için çözümün parçası olmaya davet ediyoruz! Başvuru formunu doldurarak sen de fikirlerinle aramızda yer al!

 

Çözümün Parçası Ol: Girişimcilik Programı ile küresel iklim krizine farklı çözümler üretmeyi, yeşil teknoloji üretimini ve kullanımını desteklemeyi amaçlıyoruz.

Yenilikçi iş modelleriyle çözüm üretilmesini hedeflediğimiz konular:

 

 • Karbon emisyonun dengelenmesi, 
 • Gıda atığı, 
 • Plastik tüketimi,
 • Geri dönüşüm,
 • Sürdürülebilir tekstil

 

Programa 18 – 29 yaş arasındaki üniversite öğrencileri ya da yeni mezunlar, 3 veya 4’er kişilik takımlar halinde katılım gösterip Girişimcilik Bootcamp’ine katılmaya hak kazanan 15 takım arasında yerini alıyor; Bootcamp kapsamında, iş geliştirme, strateji, pazarlama, finans, yatırımcı sunumu konularında 3 gün süren online eğitimlerle genç girişimci adayları farklı yetkinlikler kazanıyor.

 

Al Gore’un başlattığı İklim Gerçekliği Projesi kapsamında hazırlanan müfredata göre İklim Gerçekliği sertifikalı eğitmenler tarafından verilen Teknik Eğitimler ile aşağıdaki iki temel soruya cevap arıyor ve çözüm önerileri geliştiriyoruz:

 

 • İklim nasıl değişiyor, sistemik eşitsizlikler iklim krizini nasıl körüklüyor ve adaletsizliği nasıl derinleştiriyor? 
 • Start-up’lar bu zorluklarla nasıl yüzleşebilir ve istediğimiz dünyayı nasıl kurabilir? 

 

Bootcamp sonrasında takımlara, 2 ay boyunca GİRVAK mezunları, GİRVAK ağındaki mentorlar, girişimci, yatırımcı ağı, küresel iklim krizi alanlarından uzmanlarla Mentorluk Programı kapsamında beraber çalışma fırsatı sunuyoruz.

ClimateXTurkey Summit

Girişimcilik Bootcamp’i ve Mentorluk Programı’nı tamamlayan 15 takım arasından Ön Jüri Elemesi’yle seçilen 7 takımı büyük final bekliyor!

Geleceğin sahibi gençleri, sürdürülebilir bir dünya için çözümün parçası olmaya davet ediyoruz!

ClimateXTurkey Summit’te küresel iklim değişikliği ve yeşil enerji odağında çalışan farklı sektörlerden uzmanların karşısına çıkacak 7 takımın hedefi, para ödülü ve girişimlerini geliştirmeleri için sağlanacak destekleri elde eden ilk 3 takım arasına girebilmek.

 

ClimateXTurkey, Summit’te seçilen birinci takıma 30.000 TL, ikinci takıma 15.000 TL, üçüncü takıma ise 5.000 TL para ödülünün yanı sıra 6 ay boyunca Impact Hub Istanbul’da çalışma alanı üyeliği ve GBox destek paketi sunuyor.

Çözümün Parçası Ol: Girişimcilik Programı ile küresel iklim krizine farklı çözümler üretmeyi, yeşil teknoloji üretimini ve kullanımını desteklemeyi amaçlıyoruz.